اعجاز قرآن
50 بازدید
محل ارائه: بنده
نوع اثر: لوح فشرده
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
اعجاز قرآن در 2 سطح از منظر آورنده و از منظر خود آن بررسی شده و در بخش تحدی نیز از 3 زاویه فصاحت و بلاغت / اخبار غیبی / علوم روز نگاه شده است. اصل مقاله توسط آقای ابطحی نوشته شده و بنده با تغییرات مختصری آن را به صورت پاورپونت درآورده ام.